Noterdeki Konsolosluğumuza vereceğiniz vekaletnamede aşağıdaki (….) bırakılan yerlere T.C Kimlik numarası ve ad soyad yazılacaktır.

Buraya yazılacak T.C. Kimlik numarası ve Ad Soyad için aşağıdaki talep formunu doldurmanız gerekmektedir.

VEKALET TALEP FORMU: